Sneeker Mannenkoor EDOZA

SJONGEND TROCH FRYSLâN

Under lieding fan dirigint Jan Hibma

Yn gearwurking mei: Tetsje van der Kooi, sopraan; Piet Buursma, bariton; Bauke Couperus, bariton; Rob van Dijk, orgel; Hendrie Westra, marimba; Wytze van der Meer, basgitaar;  Accordeonkwartet “Variabile”; Ad hoc-orkest.


Tracklist:

1. It Heitelân
2. Roeiersliet
3. Skipperssankje
4. Snitsliet
5. Witzesang fan ’t seemanswiif
6. Te Maaie
7. Wâldsang
8. Ik kom út Fryslân
9. It Marke
10. De Fryske hurdsiler
11. Simmermoarn
12. De Maitiid
13. Skûtsjesilen
14. Silerssankje
15. De Alvestêdetocht
16. Fresena
17. See, see do wide see
18. De Terp
19. Fryske sang
20. It âldershûs
21. De Boalserter merke
22. Frysk folksliet


€ 12,50
Direct bestellen

CD's, Frysk, Gitaar, Marimba, Orgel, Viool/OrkestWinkelwagentje
Bedrag € 4,00
Naar winkelwagentje

Verder winkelen:

- CD's
- Toegangskaarten


Leden