Interkerkelijk Mannenkoor EDOZA Sneek
Zangdienst "Christenen voor Israƫl" in Balk


Op zaterdag 16 mei 2015 werkt het I.M. EDOZA, olv Jan Hibma, mee aan een zangdienst tbv "Christenen voor Israël".

Dit vindt plaats in De Paadwizer, Siemen de Jongstrjitte 2 in Balk.

Balt de Vries zal de koor- en samenzang op orgel begeleiden.

  

Aanvang: 19.30 uur

  

Toegang is gratis (er is wel een collecte)


Zangdienst in Kollum


Het I.M. EDOZA, olv dirigent Jan Hibma, zal op zondag 26 april 2015 medewerking verlenen aan een zangdienst in de Oosterkerk in Kollum.

Jan Kroeske (orgel) zal de koor- en samenzang begeleiden.

      

Aanvang: 19.45 uur

  

Toegang is gratis (er is wel een collecte)

 

Volgende concert:
zondag
26 april 2015
Kollum
Oosterkerk
19.45 uurOosterkerk - Kollum
Leden