Interkerkelijk Mannenkoor EDOZA Sneek

ANBI


EDOZA is door de belastingdienst erkend als een

  


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


hetgeen betekent dat uw gift aftrekbaar is op uw aangifte voor de belasting.

 

Ons registratienummer 814614863

Als u een financieel overzicht wenst, kunt u hier contact met ons opnemen.

Volgende concert:
zondag
25 februari 2018
Sneek
RK St Martinuskerk (aan de Singel)
15:30 uur
Leden