Interkerkelijk Mannenkoor EDOZA Sneek

ANBI


EDOZA is door de belastingdienst erkend als een

  


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


hetgeen betekent dat uw gift aftrekbaar is op uw aangifte voor de belasting.

 

Ons registratienummer 814614863

Als u een financieel overzicht wenst, kunt u hier contact met ons opnemen.

Volgende concert:
zondag
8 oktober 2017
Easterein (Lit.)
Martinikerk
19:30 uurMartinikerk-EastereinSt. Martinuskerk-Sneek


Leden