Sneeker Mannenkoor EDOZA

ANBI


EDOZA is door de belastingdienst erkend als een

  


Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


hetgeen betekent dat uw gift aftrekbaar is op uw aangifte voor de belasting.

 

Ons registratienummer 814614863

Onze gegevens en financieel overzicht kunt hier in  PDF downloaden

 

Voor meer info kunt u ook contact met ons opnemen.

Volgende concert:
zondag
4 oktober 2020
Makkum
Van Doniakerk
15:30 uur
Leden